volatilitet hero

Volatilitet

Volatilitet är ett statistiskt mått som mäter hur mycket värdet på en aktie (eller portfölj) fluktuerat  över en viss tidsperiod. Volatilitet mäts vanligen med hjälp av prisutvecklingens standardavvikelse. Eftersom volatilitet mäter svängningarna i aktiepriset innebär oftast en högre volatilitet en högre risk, framför allt över en kortare tidsperiod.

Vad visar volatilitet?

Volatilitet visar på osäkerheten eller risken för prisförändringar och dess  storlek i det korta perspektivet. Priset på en aktie med väldigt hög volatilitet kan alltså förväntas variera mera och svänga kraftigt både upp och ner. En låg volatilitet tyder på motsatsen, en jämnare utveckling över tid. Kom ihåg att volatilitet endast visar på värdesvängningar kring den genomsnittliga utvecklingen i det korta perspektivet och att den inte avser den långsiktiga avkastningen.

volatilitet grön linje

volatilitet röd linje

Varierar aktiers volatilitet?

Ja. Samma aktie kommer att ha perioder med både lägre och högre volatilitet. Då osäkerheten kring bolaget är större kommer volatiliteten generellt att stiga. Då företaget publicerar ny information om bolaget, eller andra viktiga nyheter når omvärlden kommer volatiliteten troligen att stiga, åtminstone tillfälligt. Det här är säkert någonting du lätt kan relatera till.  Ta Volkswagen som exempel. Du är säkert bekant med utsläppsskandalen de utsattes för under 2016 och hur det påverkade aktiepriset.

Relativ volatilitet

Ett mått på relativ volatilitet för en enskild aktie jämfört med en passlig marknad är Beta. Beta mäter prissvängningarnas storlek för en aktie jämfört med marknadens svängningar under samma tidsperiod. Om en aktie t.ex. har ett Beta på 1,5 antyder det att aktien kommer att gå upp med 15% ifall marknaden går upp 10%. Motsvarande kommer aktien att gå ner 15% om marknaden faller 10%.

Riskjusterad avkastning

Volatiliteten används också för att mäta den riskjusterade avkastningen. Med riskjusterad avkastning menar man avkastningen man får i förhållande till den risk man har tagit i sina investeringar. Ett vanligt mått för att mäta riskjusterad avkastning är Sharpekvoten.

 

Ju högre sharpe-kvot du eller någon fond lyckas uppnå, desto högre är den riskjusterade avkastningen. Om sharpe-kvoten är negativ innebär det att du skulle ha kunnat uppnå en högre avkastning med en tillgång med lägre risk.
Denna sharpekvot kan du använda t.ex. i utvärderingen av din egen portfölj eller för att bedöma en fonds förmåga att generera avkastning som befogar den risk de tar.

Testa dina kunskaper i "Volatilitet"

En aktie som omges av osäkerhet tenderar ha en:

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *