Värt att tänka på

Tex

SPREAD

Ordet “spread” är förmodligen ett ord du har stött på då du läst om- eller köpt aktier. En akties spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Det är alltså skillnaden mellan det lägsta priset någon är beredd att sälja för och det högsta priset någon är villig att köpa för.  Man säger att aktiens spread…

PEG-tal

“PEG” är en förkortning av Price/Earnings/Growth. Det är alltså bolagets P/E-tal delat på vinsttillväxten för en specifik tidsperiod. PEG-talet används alltså för att analysera värderingen av ett bolag. Till skillnad från P/E-talet tas också vinsttillväxten i beaktande, vilket av många anses ge viktiga insikter i hur rättmätig värderingen av bolaget är.

Ränta på ränta – Avkastning har betydelse

Först ett exempel på vad ränta på ränta har för betydelse för din portföljs utveckling över tid. För exemplets skull utgår vi från att du idag är 20 år gammal och tänker spara tills du är 65 år.  Hur kommer värdet på din portfölj att skilja sig ifall du får en årlig avkastning på 2,5,…

Fond – Investera i fonder

Vi kan likna en fond med en färdig värdepappersportfölj. Då vi köper fondandelar köper vi en andel av den portföljen. Som fondandelsägare kommer vi att äga rätten till det resultat som fonden uppvisar, men själva portföljen förvaltas av fondbolaget. För besväret kommer fondbolaget att ta ut en årlig  förvaltningsavgift. Det kan också finnas en köp-…