Vad är en fond egentligen?

Vad är en fond?

Vad är en fond? En fond kan beskrivas som en portfölj bestående av olika värdepapper, t.ex. aktier. Då du köper en fond blir du andelsägare i fonden, d.v.s. fonden ägs gemensamt av alla som köpt fonden. Som ägare har du rätt att ta del av alla vinster som fonden uppvisar men fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter om alla placeringar.  För besväret tar fonden ut en årlig förvaltningsavgift. Det kan också finnas en köp- och säljavgift samt ibländ även en prestationsavgift som fondbolaget tar ut ifall de lyckas uppnå en avkastning som t.ex. är bättre än något visst jämförelseindex.

Är fonder ett bra alternativ för mig?

En av fördelarna med att köpa fonder är att du själv slipper göra analyser för vilka bolag du skall köpa. Men en av nackdelarna är förstås att som med allt annat när vi vill att någon annan skall sköta jobbet för oss. Vi måste betala för det.

Då du inleder ditt sparande kan fonder vara ett väldigt bra alternativ eftersom du automatiskt blir delägare av en väldiversifierad portfölj (risken i förhållande till avkastningen blir bättre då du äger mera än bara ett fåtal bolag)

Om du inte har ett stort startkapital är det svårt att själv köpa aktier i många bolag för att sprida riskerna. Då kan det vara en bra idé att först bygga upp en grund i ditt sparande i fonder eftersom du då kan spara mindre summor i gången.

2 typer av fonder:

Aktivt förvaltade fonder: I en aktivt förvaltad fond försöker fondförvaltaren aktivt slå sitt jämförelseindex.

Passiva fonder: Passiva fonder försöker inte aktivt slå index utan istället replikera index för att så nära som möjligt följa indexets utveckling. Läs mera om passiva s.k. indexfonder här.

UNDVIK INDEXKRAMARE!!!

Indexkramare är fonder som utgör sig för att vara aktivt förvaltade fonder men i själva verket har en utveckling som är mycket lik sitt jämförelseindex. Dessa fonder tar lika mycket betalt som aktiva fonder fast de i själva verket liknar indexfonder. Du betalar alltså väldigt mycket för en aktiv förvaltning du inte får.

Läs mera om indexkramare och hur du indviker dem!

Fördelar med fonder:

+ Du får en bra riskspridning automatiskt då du blir andelsägare i en redan väl diversifierad portfölj.

+ Om du inte själv är vidare intresserad av aktier och inte har lust att lägga ner mycket tid på ditt sparande är fonder definitivt något för dig eftersom du då inte behöver lägga ner så mycket tid och intresse på att se över dina innehav.

+ Du betalar oftast inget courtage då du köper fonder, vilket minskar dina transaktionskostnader.

+ Fonder kan också vara ett lätt och billigt alternativt om du vill äga aktier på utländska marknader eftersom avgifterna för att handla enskilda aktier på utlänska börser ofta kan vara väldigt höga. I alla fall för mindre investerare.

Nackdelar:

(–) Fondens avgifter. Aktiva fonders förvaltningsavgifter ligger i allmänhet mellan ca. 0,4–2,0% per år. Denna avgift kommer att ha en stor effekt på ditt sparande över tid om den inte den professionella förvaltningen resulterar i en högre avkastning. En hög avgift gör det också svårare för en fond att slå sitt index, vilket de flesta aktivt förvaltade fonder inte heller lyckas med.

(–) Väldigt få aktiva fonder lyckas i längden slå sitt jämförelseindex efter att man dragit av förvaltningsavgifterna. Det är därför svårt att välja fonder som i längden ger ett bättre resultat än en passiv strategi där du investerar i fonder eller börshandlade fonder (ETF’er) som följer index.

(–) Då du köper en fond går du miste om friheten att själv besluta i vilka bolag du vill investera. Eller kanske snarare i vilka företag du inte vill investera i, t.ex. av etiska skäl.


Testa dina kunskaper i "Vad är en fond?"

Vad är en av de största fördelarna med att köpa fonder?
Varför ska jag undvika “indexkramare”?

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *