Vad är beta egentligen?

Vad är BETA?

Vad är beta egentligen? Beta är ett tal som beskriver förhållandet mellan en investerings avkastning och marknadens avkastning som helhet. Ett högt beta innebär att aktien går upp mycket då marknaden går upp, och faller då marknaden går dåligt. Ett lågt Beta innebär att aktiens avkastning är relativt opåverkad av svängningar i marknaden.  Ett bolag med negativt beta kommer att tappa värde då marknaden går upp och vice versa.

Hur används Beta?

Beta kan användas av investerare för att uppskatta en akties eller annan tillgångs förväntade avkastning relativt mot marknaden. Det ger också en bild av hur kraftiga fluktuationerna i aktiepriset kan vara.

Exempel:

  1. Företag ABC har ett beta på +1,8. Tänk dig att marknaden under en given tidsperiod går upp 17%. Om vi kan anta att Beta talet är korrekt borde ABC’s värde stiga med 30,1% (1,8 x 17%) över samma tidsperiod.
  2. Företag XYZ har ett Beta på 1,0. Ifall marknaden tappar 8% borde XYZ, givet att beta är korrekt, också falla 8%.
  3. Företag QWE har ett beta på -1,4. Om marknaden går upp 11% kommer QWE, givet att beta är korrekt, att falla med -15,4% (-1,4 x 11%).

Vad är Beta talet INTE: (extra)

Det finns många missförstånd då det kommer till Beta. De vanligaste är:

  • “Beta mäter den relativa volatiliteten av en tillgångs pris mot marknadens pris”
    Nej, beta är ett mått som mäter avkastning, inte priser. Priset på en tillgång med ett positivt Beta kan sjunka samtidigt som marknadens pris går upp. Nyckeln är huruvida tillgångens avkastning är ovanför eller under sin snittavkastning då marknaden är ovanför eller under sin snittavkastning. Huruvida snittavkastningen är positiv eller negativ är inte relevant för Beta.
  • “Beta mäter tillgångens avkastnings relativa volatilitet jämfört med marknadsavkastningens volatilitet”. Beta har två komponenter: avkastningens relativa volatilitet och avkastningars korrelation. Om korrelationen inte är -1 eller +1 mäter inte Beta avkastningens relativa volatilitet.
  • “Ett Beta på 1,0 innebär att tillgångens avkastning har samma volatilitet som marknadens avkastning”. Det här kan i vissa fall stämma. Men tillgångens avkastning kan likväl vara dubbel så volatil ifall deras korrelation är +0,5. Beta beskriver inte ensamt relativ volatilitet.

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *