utdelning och utdelningens storlek

Utdelning – Vem bestämmer utdelningens storlek?

Det är bolagets styrelse som sätter fram ett förlslag för om och hur hög en eventuell utdelning blir. Sen är det upp till årsstämman att fatta beslutet. Utdelningen bestäms ofta utifrån en policy som t.ex. kan vara ett procentuellt intervall där bolagsstyrelsen säger att bolag har för avsikt att dela ut 30-50% av årets vinst.
Det är alltså på bolagsstämman som aktieägarna röstar om styrelsens utdelningsförslag. Under dåvarande stämma kan aktieägarna ändast rösta fram en sänkning av styrelsens utdelningsförslag, inte en höjning. Det här är en inbyggd skyddsmekanism för att enskilda storägare inte skall kunna äventyra bolagets överlevnad.

Hur reagerar aktien på en höjning eller sänkning av bolagets utdelning?

Då ett bolag meddelar att det har för avsikt att höja sin utdelning brukar aktien i regel stiga i värde. Då de meddelar att de tänker sänka sin utdelning sjunker aktier oftast mera än den hade stigit vid en lika stor höjning. Det här har lett till att de flesta bolag strävar efter att hålla en jämn dividend genom s.k “dividend smoothing”. Det här innebär att man varierar utdelningens storlek av vinsten för att sträva efter att hålla dividenden så jämn som möjligt.

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Läs också:

Vad är en aktie? Och var kan jag köpa aktier? En aktie är en andel av ett företag. Det innebär att då du köper en aktie blir du delägare i bolaget vars aktie du köper.Och varför vill man då kö...
Välja bank – Vilken bank är bäst? För att börja spara i aktier måste du först öppna en depå hos en bank. Men hur skall man veta vilken bank som passar en bäst?Det finns flera vikti...
Är aktier alltid bäst? På frågan om aktier alltid är bäst är nog det generella svaret "Ja". Men det finns många "men". Om vi ser till ett långsiktigt sparande kommer akt...
Vad är BETA? Vad är ett beta egentligen? Beta är ett tal som beskriver förhållandet mellan en investerings avkastning och marknadens avkastning som helhet.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *