utdelning och dividend hero bild

Utdelning, Dividend

Då du äger aktier i ett bolag är du delägare i bolaget och har således rätt till nuvarande och framtida vinster, vilket fås i form av bl.a. utdelning. Den utdelning du får som aktieägare kallas även dividend. Du har säkert också hört uttrycket “Direktavkastning”. Direktavkastning är dividendens storlek i förhållande till aktiens pris.

utdelning och utdelning exempel

Bilden ovan är ett urklipp över Nordea från finance.google.com. Den markerade rutan visar dividendens storlek per aktie och det som kallas “yield”, d.v.s. utdelningens storlek procentuellt i förhållande till aktiepriset. Om du t.ex. ägde 100 st. aktier i Nordea skulle du få 594 SEK i utdelning.

När och hur betalas dividender ut?

Alla bolag betalar inte ut dividender. Det viktigaste är att bolag använder de pengar de har på möjligast effektivt sätt för att således maximera aktieägarnas förmögenhet. Om ett bolag t.ex. har många goda investeringsmöjligheter som kan ge en bra avkastning och värdeökning för investerarna kan det löna sig för bolaget att inte dela ut några pengar och istället återinvestera eventuella vinster i verksamheten.

Det vanligaste sättet för ett bolag att dela ut vinster är genom att betala en dividend till sina ägare, d.v.s. att dela ut pengar i form av kontanter.

Ett annat sätt för bolag att ge utdelning är genom att bolag köper tillbaka aktier av aktieägarna. Då ett bolag köper tillbaka aktier kommer det totala antalet utestående aktier att minska och då kommer även aktiepriset att stiga eftersom bolaget delas bland färre ägare. På det här sättet kan bolaget föra över värde till aktieägarna utan att betala ut några kontanter.

Om du handlar aktier via ett ISK eller KF konto spelar det skattemässigt ingen roll huruvida företaget bestämmer sig för att betala en kontant dividend eller köpa tillbaka aktier eftersom du inte behöver beskatta på utdelningen. Om du däremot handlar aktier på en vanlig aktie- och fonddepå kommer du att skatta 30% på all utdelning och då kan det för den långsiktiga investeraren vara skattemässigt fördelaktigare att bolaget köper tillbaka aktier eftersom du inte behöver skatta på värdeökningen förrän du säljer aktierna.

Det är bolagets styrelse som sätter fram ett förlslag för om bolaget skall dela ut pengar och hur hög en eventuell utdelning blir. Sen är det upp till årsstämman att fatta beslutet. Årsstämman är det evenemang där aktieägare samlas för att ta del av information och rösta i olika frågor.

Utdelningen bestäms ofta utifrån en policy som t.ex. kan  vara ett procentuellt intervall där bolagsstyrelsen säger att bolaget har för avsikt att dela ut 30-50% av årets vinst.

Det är alltså på bolagsstämman som aktieägarna röstar om styrelsens utdelningsförslag. Under dåvarande stämma kan aktieägarna ändast rösta fram en sänkning av styrelsens utdelningsförslag, inte en höjning. Det här är en inbyggd skyddsmekanism för att enskilda storägare inte skall kunna äventyra bolagets överlevnad.

Då ett bolag meddelar att det har för avsikt att höja sin utdelning brukar aktien i regel stiga i värde. Då de meddelar att de tänker sänka sin utdelning sjunker aktier oftast mera än den hade stigit vid en lika stor höjning. Det här har lett till att de flesta bolag strävar efter att hålla en jämn dividend genom s.k “dividend smoothing”.  Det här innebär att man varierar utdelningens storlek av vinsten för att sträva efter att hålla dividenden så jämn som möjligt över tid.

När får man utdelning?

De flesta utdelningar på Stockholmsbörsen sker under våren. De två vanligaste månaderna är april och maj.

För att ha rätt att ta del av utdelningen måste du vara införd i aktieboken på avstämningsdagen. Denna dag infaller vanligtvis andra bankdagen efter årsstämman.

Varför faller ofta aktien efter utdelningen?

Teoretiskt sätt borde en aktie falla lika mycket som utdelningen. Du kan tänka det som att bolaget har mindre pengar på kontot efter att utdelningen skett och att bolaget således är värt “aktiens pris före utdelning” – “utdelning per aktie”.  

Testa dina kunskaper i "Utdelning, Dividend"

Varför delar snabbt växande företag oftast inte ut dividender?
Vad är din direktavkastning då du äger en aktie?

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *