16 böcker för ditt finansbibliotek

Många har efterfrågat lästips. Så vi har nu sammanställt 16 toppen böcker för ditt finansbibliotek. I biblioteket har vi listat såväl böcker som passar nybörjaren som den mer erfarne investeraren. Vi har även grävt fram några klassiker samt böcker för den som är intresserad av finansbranschen och teknisk analys. Bland böcker finner du såväl våra…

ISK skatt 2017 – Sänks till lägsta möjliga!

Riksgälden har den 30 november fastställt den genomsnittliga statslåneräntan på 0,27%.
Det här innebär en sänkt skatt på investeringssparkontot från 0,42% (2016) till t.o.m 0,375% nästa år.

Price-to-book (Kurs/Eget kapital)

P/B står för Price-to-Book eller Kurs/Eget kapital. P/B-talet uttrycker alltså ett bolags marknadsvärde i relation till dess bokvärde.

Vilket konto ska jag handla aktier i?

Det finns tre (3) olika kontotyper att välja mellan då du tänker börja handla aktier. Investeringssparkonto, Kapitalförsäkring, Vanlig aktie- & fonddepå.

Direktavkastning – Vad är det?

Direktavkastning är helt enkelt utdelningens storlek (i procent) i förhållande till aktiepriset. Direktavkastningen visar alltså…

Dollar-cost averaging något för mig?

En vanlig fråga många ställer sig då de börjar investera är hur de ska tajma sina inköp. Skall man investera alla pengar på en gång eller sprida ut dem över tid?

Hur stor andel ska jag spara i aktier?

Hur stor andel av mina pengar skall jag spara i aktier, och hur mycket skall jag ha i andra tillgångar, t.ex. räntor? En av de faktorer som… Läs mera

Aktieindex – Lista

Aktieindex är någonting du som sparare kommer att stöta på överallt. I det här inlägget har vi listat några av de vanligaste indexen.

ETF – vad är en ETF?

Varför ska man investera i en ETF och vad är en ETF? Läs om dess fördelar och nackdelar.

Olika typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder. Man brukar dela in fonder i olika kategorier beroende på i vad fonden investerar i. I huvudsak talar man om 5 olika typer.

Dolda indexfonder

Dolda indexfonder, aka ‘indexkramare’, är fonder som utgör sig för att vara aktiv (OCH tar betalt därefter), men i själva verket snarare liknar passiva indexfonder.

Vad är Indexfonder?

Vad är Indexfonder? – Indexfonder är en typ av fond som har som mål att följa utvecklingen för ett utvalt index. De är alltså passivt förvaltade fonder.

Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en portfölj bestående av olika värdepapper, t.ex. aktier. Då du köper en fond blir du andelsägare i fonden.

Vad är aktier?

Vad är aktier egentligen? En aktie är en andel av ett företag. Det innebär att då du köper en aktie blir du delägare i bolaget vars aktie du köper. Och varför vill man då köpa aktier i ett företag? Jo, för att vi tror och hoppas att företaget vars aktie vi köper skall leverera vinster…

Utdelning, Dividend

Då du äger aktier i ett bolag är du delägare i bolaget och har således rätt till nuvarande och framtida vinster, vilket fås i form av bl.a. utdelning. Den utdelning du får som aktieägare kallas även dividend. Du har säkert också hört uttrycket “Direktavkastning”. Direktavkastning är dividendens storlek i förhållande till aktiens pris. Bilden ovan…

Volatilitet

Volatilitet är ett statistiskt mått som mäter hur mycket värdet på en aktie (eller portfölj) fluktuerat över en viss tidsperiod.

P/E tal

P/E-tal hör till de äldsta och mest använda nyckeltalen. Förkortningen P/E står för Price/Earnings. (Pris/Vinst) Nyckeltalet visar alltså aktiens pris delat på vinsten per aktie. Trots att nyckeltaltalet är väldigt enkelt ur ett matematiskt perspektiv kan det ofta vara rätt svårt att tolka. I vissa situationer kan talet vara väldigt informativt medan det ibland är…

PEG-tal

“PEG” är en förkortning av Price/Earnings/Growth. Det är alltså bolagets P/E-tal delat på vinsttillväxten för en specifik tidsperiod. PEG-talet används alltså för att analysera värderingen av ett bolag. Till skillnad från P/E-talet tas också vinsttillväxten i beaktande, vilket av många anses ge viktiga insikter i hur rättmätig värderingen av bolaget är.