olika tillgångar

Tillgångar

Det finns många olika typer av tillgångar. De två vanligaste tillgångsslagen är aktier och obligationer. I denna del kommer vi i korthet att presentera både aktier och obligationer, samt prata lite om fonder.

Aktier:

En typ av tillgångar är aktier. En aktie är en andel av ett företag. Det innebär att då du köper en aktie blir du delägare i bolaget vars aktie du köper.

Och varför vill man då köpa en andel i ett företag?

Jo, för att vi hoppas och tror att företaget vars aktie vi köper skall leverera vinster tillbaka till oss som äger bolaget. Som aktieägare tjänar du pengar antingen genom att värdet på aktien stiger, eller genom de vinstutdelningar (dividender) du får ta del av som delägare. Det här innebär att du som aktieägare både kan få en bra utdelning och värdetillväxt. Det är det som gör aktier så fantastisk, och på många sätt superiör över andra tillgångar. Aktier är i regel den bästa sparformen då vi pratar om en lång investeringshorisont (>10år). På kortare sikt kan dock aktiemarknaden fluktuera rätt mycket i värde och då kan det tillfälligt finnas andra tillgångar som presterar bättre.

Obligationer:

Till andra vanliga tillgångar hör obligationer. Då du köper obligationer blir du i motsats till aktier inte delägare i någon verksamhet. Obligationer kan istället ses som ett lån för vilket du erhåller ränta. Obligationer ger i regel en lägre avkastning än aktier eftersom risken också är betydligt lägre. Detta beror bl.a. på att vid en eventuell konkurs kommer du som har lånat pengar till bolaget att få tillbaka dina pengar först, varefter aktieägarna till slut får dela på de som blir kvar.

Som investerare finns det flera olika typer av obligationer du behöver känna till. De vanligaste är statsobligationer (där du lånar pengar till t.ex. svenska staten) och företagsobligationer (där du lånar pengar till ett bolag). Av dessa två är företagsobligationer mera riskfyllda och ger därför en högre avkastning.

Vad är en fond?

Både aktier och obligationer kan också köpas i formen av en fond.

Vi kan likna en fond med en färdig portfölj av tillgångar. Då vi köper fondandelar köper vi en andel av den portföljen. Som fondandelsägare kommer vi att äga rätten till det resultat som fonden uppvisar, men själva portföljen förvaltas av fondbolaget. För besväret kommer fondbolaget att ta ut en årlig förvaltningsavgift. Det kan också finnas en köp- och säljavgift samt en prestationsavgift som fondbolaget tar ut ifall fonden presterar bättre än ett visst jämförelsemått.

Det vanligaste sättet att analysera en fonds framgång är att jämföra fondens utveckling mot ett s.k. index. Ett index visar utvecklingen för en sammansättning aktier över tid. T.ex. indexet OMXS30 (OMX-Stockholm 30) visar utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. Andra kända index är OMXSPO som visar utvecklingen för samtliga aktier som handlas på stockholmsbörsen, S&P 500 som följer utvecklingen av de 500 största bolagen i USA, samt DJIA (Dow Jones Industrial Average) som följer de 30 största bolagen listade på börsen i USA.

Då du försöker utvärdera en fond är det därför viktigt att hitta ett passligt jämförelseindex, d.v.s. se till hur fonden har presterat jämfört med en marknad som helhet. På tjänsten www.morningstar.se hittar du alla fonder och dess jämförelseindex.

tillgangar

(Graf: Den gula linjen är jämförelseindexet och det röda visar fondens utveckling)

Då du köper en fond slipper du besväret att själv sitta och välja ut vilka aktier och andra tillgångar du vill köpa till din portfölj. Baksidan är förstås som med allt annat då vi vill att någon annan sköter jobbet åt oss. Vi måste betala för det.

Fonder betalar ingen utdelning utan den utdelning fonden får återinvesteras så att du som ägare istället får avnjuta den i form av andelarnas värdeökning.

Fördelar med fonder:

(+) Du sprider risken automatiskt eftersom du blir andelsägare i en redan väl konstruerad portfölj bestående av flera tillgångar.

(+)Om du bara är ute efter att sätta pengarna i arbete utan att egentligen själv lägga ner så mycket tid på ditt sparande kan fonder vara något för dig eftersom fondbolaget och fondförvaltaren sköter placeringar i ditt ställe.

(+) Fondens risk bedöms oftast på en skala från 1-7, vilket gör det lätt för dig som placerare att hitta en fond med en risknivå som passar dig.

(+) Du kan ofta köpa fonder courtagefritt, vilket minskar dina transaktionskostnader.  

Nackdelar med fonder:

(-) Avgifterna. Den årliga förvaltningsavgiften är i allmänhet mellan 0,2-1,6%, vilket är ett ganska brett intervall.  Det är inte alltid så lätt att hitta bra fonder som ger en avkastning som är i proportion till de avgifter du betalar. Historiskt sätt har det visat sig att aktivt förvaltade fonder sällan lyckas slå sitt jämförelseindex då man drar av de årliga förvaltningsavgifterna.

(-) Du förlorar friheten att bestämma över i vilka bolag och tillgångar du vill investera, eller kanske snarare i vilka bolag du inte vill investera , av t.ex. etiska skäl.

Tillbaka till aktieskolan för nybörjare | Nästa avsnitt 

 

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *