Resultat

Nedan finner du priserna för de olika bankerna. Vi uppdaterar priserna med jämna mellanrum.

Resultat

Nedan finner du priserna för de olika bankerna. Vi uppdaterar priserna med jämna mellanrum.

nordea
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 99 kr, och det högsta courtaget är 99.


seb
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 69 kr, och det högsta courtaget är 0,09% på investerat belopp. Om 0,09% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.


swedbank
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 99 kr, och det högsta courtaget är 0,09% på investerat belopp. Om 0,09% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Depå-bas är för dig som gör under 10 affärer per år.


swedbank
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 99 kr, och det högsta courtaget är 0,06% på investerat belopp. Om 0,06% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Depå-Aktiv är för dig som gör över 10 affärer per år. Du betalar en depåavgift på 500 kr/ halvår om ditt totala courtage inte överstiger 625 kr/ halvår. Ifall alla dina affärer är under 115 000 kr/ styck måste du alltså göra 10 affärer per halvår för att undvika en depåavgift på 500 kr.


swedbank
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 59 kr, och det högsta courtaget är 0,03% på investerat belopp. Om 0,03% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Depå-Premium är för dig som gör över 100 affärer per år. Depåavgiften på 5 000 kr/ halvår avräcknas mot betalat courtage.


handelsbanken
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 99 kr, och det högsta courtaget är 0,09% på investerat belopp. Om 0,09% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.


alandsbanken
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 200 kr, och det högsta courtaget är 0,45% på investerat belopp. Om 0,45% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

För en depå hos ålandsbanken betalar du en årsavgift på 5000 kr avräknat mot betalat courtage.


alandsbanken
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 200 kr, och det högsta courtaget är 0,30% på investerat belopp. Om 0,30% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

För en depå hos ålandsbanken betalar du en årsavgift på 5000 kr avräknat mot betalat courtage.


aktieinvest
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och 76153. Det lägsta courtaget du kan betala är 39 kr, och det högsta courtaget är 99. Om 0.13% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Om du gör under tre affärer per kvartal betalar du en avgift på 90 kr. Som medlem i Aktiespararna kan du öppna depån "Medlem", med vilken du betalar 0,055% eller ett fast minimum på 69 kr.


logotyp
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 15601 och 46000. Det lägsta courtaget du kan betala är 39 kr, och det högsta courtaget är 69. Om 0.15% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Om du nyligen börjat spara och har en portfölj på under 50 000 kr, handlar du värdepapper gratis på stockholmsbörsen.


nordnet
Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 15601 och 46000. Det lägsta courtaget du kan betala är 39 kr, och det högsta courtaget är 69. Om 0.15% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Om du nyligen börjat spara och har en portfölj på under 80 000 kr, handlar du värdepapper gratis på stockholmsbörsen.