price-to-book

Price-to-book (Kurs/Eget kapital)

P/B står för Price-to-Book eller Kurs/Eget kapital .

P/B-talet uttrycker alltså ett bolags marknadsvärde i relation till dess bokvärde.

P/B-talet = Marknadsvärde/Bokvärde av eget kapital

  • Marknadsvärde = antal aktier * pris per aktie
  • Eget kapital = tillgångar – skulder

Nyckeltalet Kurs/Eget kapital hittar du enklast hos nätmäklare som t.ex. Avanza eller Nordnet under benämningen “P/Ek” eller “Kurs/Eget kapital”. Om din mäklare inte ger dig informationen finns den även lätt tillgänglig på både Google Finance och Yahoo finance. 

Om du föredrar att själv räkna ut nyckeltalet själv hittar du enkelt den information du behöver hos din mäklare. Det du söker är bolagets “Börsvärde” och summan “Eget kapital”. Sen är det bara att dela börsvärdet med det egna kapitalet för att komma fram till nyckeltalet.

Hur kan jag tolka ” Price-to-book ” talet?

Om P/E-talet uttrycker hur mycket vi får betala för varje krona vinst i bolaget, uttrycker P/B hur mycket vi får betala för varje krona eget kapital.

Precis som med P/E-talet behöver inte ett lågt P/B-tal innebära att ett företag är undervärderat. Likaså innebär inte ett högt P/B-tal automatiskt att bolaget är övervärderat.

I absoluta termer skulle ett P/B -tal under 1,0 anses lågt. Men i verkligheten går det inte att tolka nyckeltalet så svart på vitt.

Ett lågt P/B tal kan t.ex. indikera att:

  • Tillgångarna är övervärderade i balansräkningen. Som du kanske minns är det egna kapitalet ett resultat av “tillgångar – skulder”. Om tillgångarna då är övervärderade i balansräkningen kommer bolaget att få ett lägre P/B.
  • Att bolaget genererar en låg avkastning på eget kapital (ROE “return on equity“). Eftersom P/B talet uttrycker hur mycket investerare betalar för det egna kapitalet kommer en låg avkastning på eget kapital resultera i att bolaget får ett lägre P/B. Varför skulle du som investerare vilja betala ett högt pris för det egna kapitalet om bolaget i fråga inte lyckas generera en bra avkastning?
  • Industrin kännetecknas av låga P/B tal. Före du drar några som helst slutsatser av ett lågt P/B tal skall du se till industrin eller sektorn som helhet. Det samma gäller höga Price-to-book multiplar.

Fallgropar med P/B-talet:

Eftersom värdet av eget kapital påverkas av sättet att bokföra kan det vara bra att ta följande saker i beaktande.

  • Bolag som har tillgångar som t.ex. fastigheter bokförda för originalkostnaden kommer att undervärdera tillgångarna och därför få ett lägre “eget kapital”. Det här resulterar i sin tur i ett högre P/B tal. Om du använder P/B-talet som ett av flera mått då du väljer investeringsobjekt kan det här leda till att du missar bra bolag.
  • Ett bolag som nyligen köpt ett annat företag kommer antagligen att ha ett lägre P/B-tal. Det här beror på att hela köpesumman tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Nyligen gjorda nedskrivningar kommer att sänka värdet av bolagets eget kapital. Det här avspeglas inte alltid i P/B-talet eftersom då bolaget skriver ner “B”, sänker investerarna “P” genom ett lägre aktiepris.
  • Bolag med hög “intellektuell egendom” som kommer att ha högre P/B tal eftersom alla tillgångar inte visas i bokföringen.

Precis som med de andra nyckeltalen skall du aldrig använda endast P/B-talet i dina investeringsbeslut. Låt det vara ett i mängden av värderings-multiplar som hjälper dig skapa en uppfattning av prislappen på bolaget i fråga.

Testa dina kunskaper i "Price to book"

Bolaget Courtageguiden AB har idag ett totalt börsvärde på 1 miljon SEK. Vad är bolaget P/B-tal om det egna kapitalet uppgår till 500-tusen SEK?
Courtageguiden Ab’s aktie kostar idag 100 SEK / st. Totala antalet aktier uppgår till 1.000 st. Det egna kapitalet per aktie är 100 SEK. Vad är Courtageguiden AB’s P/B-tal?
Kan det vara smart att basera sina investeringsbeslut på endast P/B-talet?

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *