peg-tal-hero

PEG-tal

“PEG” är en förkortning av Price/Earnings/Growth. Det är alltså bolagets P/E-tal delat på vinsttillväxten för en specifik tidsperiod.

P/E-tal, vad är det?

PEG-talet används alltså för att analysera värderingen av ett bolag. Till skillnad från P/E-talet tas också vinsttillväxten i beaktande, vilket av många anses ge viktiga insikter i hur rättmätig värderingen av bolaget är.

Hur fungerar det (Exempel):

Formeln för PEG-talet är följande:

PEG-talet = Price (pris) / Earnings (vinst) / Earnings Growth (vinsttillväxt)

Föreställ dig bolaget “XYZ”.  XYZ handlas för tillfället för P/E: 30. Generellt skulle detta ses som en “dyr” aktie. Men låt oss säga att bolagets förväntade vinsttillväxt är 40% för kommande år.

I detta fall skulle XYZ PEG-tal vara: 30 (P/E-tal) / 40 (vinsttillväxt) = 0,75.

En tumregel är att aktier med ett PEG-tal under 1,0 anses vara “billiga”. Så trots att XYZ är högt värderade på basen av dess P/E-tal skulle tolkningen av PEG-talet antyda att aktien är undervärderad med tanke på den höga vinsttillväxten.

Restriktioner

  1. PEG-talet gör antaganden som inte nödvändigtvis stämmer. Vinsttillväxt-takten är någonting som bara kan uppskattas och medför därför osäkerhet. Det är väldigt svårt att med säkerthet förutspå hur ett företags vinsttillväxt kommer att utvecklas på längre sikt och när tillväxten så småningom kommer att avta.
  2. PEG-talet tar inte andra värdepåverkande faktorer i beaktande eftersom det endast ser till pris, vinst och vinsttillväxt.
  3. Var försiktig då du använder PEG-talet på stabila bolag med låg vinsttillväxt. Tänk dig ett företag som handlas på P/E: 10 och har haft en vinsttillväxt på 5 % i decennier. Dess PEG-tal är således 3,0 vilket kan ses som dyrt. Men med ett starkt förflutet och stadig tillväxt kan bolaget fortfarande ge bra värde för investerare som söker säkerhet och stabilitet.

Testa dina kunskaper i "PEG-tal"

Du vet följande om Courtageguiden AB:

  • Pris per aktie: 100 SEK

  • Vinst per aktie: 5 SEK

  • Vinsttillväxt: 10 procent


Vad är Courtageguiden AB's PEG-tal?
Hint


Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *