P/E tal hero bild

P/E tal

P/E-tal hör till de äldsta och mest använda nyckeltalen. Förkortningen P/E står för Price/Earnings. (Pris/Vinst) Nyckeltalet visar alltså aktiens pris delat på vinsten per aktie. Trots att nyckeltaltalet är väldigt enkelt ur ett matematiskt perspektiv kan det ofta vara rätt svårt att tolka. I vissa situationer kan talet vara väldigt informativt medan det ibland är nästan totalt meningslöst.  I detta inlägg kommer vi att introducera dig till P/E-talet och diskutera kring hur du kan använda dig av talet, men kanske ännu viktigare, hur det inte lönar sig att använda det.

pe-tal-rakna

Pris per aktieVinst per aktie=PE

Var hittar jag P/E-talet?

På finance.yahoo.com kan du söka efter alla världens aktier. Då du sökt upp en aktie hittar du P/E-talet och vinst per aktie (Förkortat EPS på engelska) nere i spalten till höger. Exempel på volvo nedan.  *(ttm) står för Trailing Twelve Months, alltså data från de senaste 12 månaderna.

P/E-tal exempel

P/E räknas ofta utifrån den historiska vinsten från de senaste fyra kvartalen, d.v.s. en ett års period. Ibland kan du även stöta på P/E-tal som är räknade utifrån förväntade framtida vinster.  Det är viktigt att förstå skillnaden på dessa två (olika) P/E-tal. Det första är beräknat utifrån faktiska historiska vinster medan det andra utgår från analytikers uppskattningar om framtiden, d.v.s. det nyckeltalet är mera spekulativt.

Hur räknar man P/E för företag som inte gör vinst?

Det finns delade åsikter huruvida man skall eller ens kan räkna ett P/E för ett företag som går back. Vissa anser att man kan uttrycka negativa P/E tal, andra ger bolaget P/E  0 medan de flesta anser att man inte kan räkna P/E för ett sådant företag.

Teoretiskt sett säger ett P/E tal hur mycket investerare är beredda att betala per krona vinst. Säg t.ex. att ett bolag gör en vinst på 1 SEK per aktie och att aktien kostar 20 SEK. Då kommer bolagets P/E = 20. (20/1) Investerare är alltså beredda att betala 20 gånger bolagets årsvinst för företaget.  Det här är ändå en väldigt simplifierat sätt att tolka nyckeltalet eftersom P/E-talet inte tar framtida tillväxtpotetintial i beaktande. Däremot ger P/E-talet en bild av investerarnas förväntingar för framtiden.

I skrivande stund (30.6.2016) är biotechindustrins P/E tal över 150. Eftersom ett P/E-tal i teorin beskriver hur många år det tar för bolaget att tjäna tillbaka den summa du betalade när du köpte aktien – (så länge vinsterna hålls konstanta) – kommer det alltså att ta över 150 år. Sunt förnuft säger förstås oss att det här låter som en väldigt dålig investering. I detta exempel kan vi alltså dra slutsatsen att företagen antingen är rejält övervärderade eller att marknaden (investerarna) har höga förväntingar på bolaget och förutspår ökade vinster i framtiden. Det ena utesluter förstås inte det andra.

Hur kan man använda ett P/E-tal i sina investeringsbeslut?

Det är vanligt att investerare använder sig av P/E-talet som ett jämförelsemått mellan bolag i samma bransch, d.v.s. då de jämför konkurrenter. Det är viktigt att komma ihåg att det oftast är meningslöst att jämföra P/E-tal mellan bolag i olika branscher eftersom det finns andra faktorer som kommer att påverka hur investerare värderar bolaget och dess vinster. T.ex. brukar investerare värdera stabila och säkra vinster högre än osäkra, eftersom det är lättare att förutspå hur vinsterna kommer att utvecklas över längre tidsperioder. Bolag vars vinster är mer förutsägbara och stabila brukar värderas högre och får således ett högre P/E-tal. Data på P/E-tal i olika branscher kan du hitta på t.ex. Yahoo’s hemsida på adressen: https://biz.yahoo.com/p/sum_conameu.html

Då ett bolag har ett P/E-tal som är högre än sina konkurrenter har marknaden troligen förväntningar på att företaget kommer att generera högre vinster i framtiden. Ifall bolaget inte lyckas leverera kommer bolagets aktiepris i regel att sjunka. Det här innebär alltså att tillväxtbolag kännetecknas av ett högre P/E-tal.

P/E-talet är alltså en mycket bättre indikator på huruvida en aktie är “dyr” eller “billig” än endast aktiepriset. En aktie vars pris är 10 SEK med ett P/E-tal på 75 är alltså en mycket dyrare aktie än en som har ett pris på 100 SEK och ett P/E tal på 15. Med det sagt är det viktigt att komma ihåg att det finns vissa begränsningar till den typ av analys. Det går inte att endast se till bolagets P/E-tal för att avgöra vilket bolag som är förmånligare värderat.

Vilka olika faktorer påverkar bolagets P/E tal?

För att avgöra om ett P/E-tal är högt eller lågt måste man ta flera faktorer i beaktande. De två viktigaste är:

 1. Bolagets tillväxttakt.

Har bolaget uppvisat hög tillväxt historiskt och är denna tillväxt förväntad att tillta, eller ens hållas på samma nivåer? Om den förväntade tillväxttakten inte rättfärdigar P/E-talet kan det mycket väl hända att aktien är övervärderad. För att avgöra detta kan man t.ex. använda sig av förvänta vinster per aktie då man räknar nyckeltalet.

 1. Industri.

Då du jämför P/E-tal måste du komma ihåg att nyckeltalet varier väldigt mycket beroende på industri. Teknologibranschen kännetecknas av hög tillväxt och konstant förändring medan industrisektorn i regel är stabil och har låg tillväxt. Därför kommer också teknologibranschen att ha högre P/E-tal än industrisektorn och kan således inte jämföras sins emellan.

Fallgropar och problem vid användning av P/E-talet

 1. Bokföring

Den vinst företag uppvisar påverkas långt av olika bokföringsmässiga aspekter. Om du inte vet hur företag skiljer sig åt rent bokföringsmässigt (vilket är svårt, speciellt ifall bolagen är verksamma i olika länder där bokförings lagar och regler skiljer sig åt) är det svårt att jämföra P/E-talen eftersom du inte vet om du jämför samma siffor, päron med äpplen.

 1. Olika tolkningar

Ett lågt P/E-tal behöver inte betyda att en aktie är undervärderad. Det kan istället betyda att marknaden tror att bolaget kommer att få svårigheter i framtiden. Om ett företag t.ex. gör en vinstvarning och kursen faller kommer P/E-talet att sjunka. Då kan ett P/E-tal som räknats utifrån historiska vinster verka lågt och är på så vis missvisande förrän bolaget publicerar de faktiska resultatet.

“Aktieanalys kräver mera än att förstå några nyckeltal. Trots att P/E-talet är en bit i pusslet är det definitivt ingen kristallkula”

Vad kan vi sammanfattningsvis säga om P/E-talet? Trots att nyckeltalet oftast inte säger oss så mycket kan man dra nytta av att jämföra P/E-talet av ett bolag med andra företag i samma bransch eller med bolagets historiska P/E-värden.

De viktigaste punkterna att ta med sig:

 1. P/E talet är en akties nuvarande aktiepris dividerat med dess vinst per aktie, antingen historiska vinster eller förväntade framtida vinster.
 2. Det finns olika varianter av P/E-tal. Det är viktigt att klargöra ifall P/E-talet räknats med historiska vinster, framtida förväntade vinster eller en blandning av båda.
 3. Ur ett teoretiskt perspektiv berättar P/E-talet hur mycket en investerare är beredd att betala per krona vinst bolaget genererar.
 4. En bra tolkning av P/E-talet är marknadens förväntnigar på företagets tillväxtpotential.
 5. P/E-talet är en mycket bättre indikator på “priset” på aktien än endast aktiens pris eftersom aktiens pris inte säger någonting i sig. En aktie med ett högt P/E tal är värderat högre än en aktie med ett lågt.
 6. Det är svårt att avgöra om ett P/E-tal är högt eller lågt utan att beakta bransch och tillväxttakt.
 7. Det finns flera orsaker till varför ett bolag har ett lågt P/E-tal. Framtiden kan t.ex. se mörk ut och då förväntar sig investerare lägre vinster vilket i sin tur kommer att höja P/E-talet.
 8. Basera inga köp- och säljbeslut på endast P/E-talet.

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *