ROE

Return on Equity” dvs “Avkastning på eget kapital”. Nettoinkomstens storlek I förhållande till det egna kapitalet uttryckt I procent. ROE mäter ett bolags lönsamhet genom att se till hur mycket pengar de genererar med det kapital aktieägarna investerat.

ROE uttrycks I procent och kalkyleras = Nettoresultat / Eget kapital.

Nyckeltalet är ett populärt mått för att jämföra lönsamheten mellan företag I samma industri. Olika investerare använder sig av olika tillvägagångssätt för att räkna ROE

1.Investerare som är ute efter avkastningen på det vanliga aktiekapitalet kan modifiera formeln genom att subtrahera preferensaktieägarnas dividender från nettoresultatet och preferensaktiekapitalet från eget kapital.

2.Ett annat sätt är att dela nettoresultatet med genomsnittligt eget kapital, dvs det egna kapital vid årets början plus det egna kapitalet vid årets slut delat på två. Detta tillvägagångssätt kan vara att föredra då stora förändringar skett I det egna kapitalet.

3.Investerare kan också räkna förändringen I ROE under en period genom att först använda sig av det egna kapital vid årets början som nämnare varefter man jämför det med motsvarande tal för årets slut. Genom att räkna ROE vid in- och utgång av en period kan investeraren skapa en bättre bild över hur lönsamheten förändrats över perioden.

Bra att komma ihåg:
– Om nya aktier emitteras under året blir du tvungen att räkna ett meddeltal för att få ett pålitligt värde I nämnaren.

  • För högtillväxt-bolag skall du förvänta dig ett högre ROE.
  • Genom att räkna ett snitt-ROE över de senaste 5-10 åren kan du skapa dig själv en bättre bild av historisk tillväxt.

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *