Obligation

En obligation är en typ av skuld. Då du köper en obligation lånar du egentligen pengar till det företag eller den stat som gett ut obligationen.

Obligationer säljs med olika maturitet, d.v.s tidshorisont för lånet i fråga. Det finns också både obligationer som betalar ränta under låneperioden och de som endast betalar räntan i form av den slutliga återbetalningen vid periodens slut.

Obligationer ses ofta som en säkrare investering än aktier och investerare flockar sig vanligtvis kring dem då det råder turbulens på marknaden. Detta betyder ändå inte att alla obligationer är risk-“fria”. Då man ser till skillnaden i risk mellan t.ex. företagsobligationer och statsobligationer är företagsobligationer mera riskfyllda. Detta beror på att risken för en eventuell konkurs hos ett företag är mycket större än att en hel stat inte skulle klara av att betala av sin skuld.

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *