Om sidan

Courtageguiden.se är en blogg och innehållssida som förmedlar information angående sparande, investeringar och privatekonomi. Innehållet på courtageguiden.se och tillhörande tjänster är enbart avsett som allmän information och skall inte betraktas som ekonomisk rådgivning och är under inga omständigheter avsedd att ligga till grund för någons ekonomiska beslut. Courtageguiden.se ansvarar heller inte för att informationen är uppdaterad. Användande av informationen sker helt på användarens egen risk.

Hemsidan samlar och kategoriserar också olika bankers courtage i Sverige. Idén är att ge nya sparare ett lätt sätt att jämföra avgifter bankerna emellan.

Sidans ägare är Frans Westerlund & Christopher Oksman. Du kan kontakta sidans administratör på info@courtageguiden.se