Om oss

Courtageguiden.se är en sida som vi skapat för att vi anser att det inte finns tillräckligt med oberoende tjänster på nätet som hjälper småsparare och nybörjare att komma igång. Vi hoppas att vi genom den information vi förmedlar kan uppmuntra så många som möjligt till ett aktivt sparande och därigenom en friare och lyckligare framtid.

Vi vill gärna uppmuntra till diskussion och hoppas att ni tar er tid att ge förebyggande feedback så att vi tillsammans kan forma en hemsida vi alla kan besöka för att lära oss mera och utveckla våra egna investeringsstrategier.

Lycka till i ditt sparande!
Frans & Christopher
info@courtageguiden.se