filarkiv symboliserar olika typer av fonder

Olika typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder. Man brukar dela in fonder i olika kategorier beroende på i vad fonden investerar i. I huvudsak talar man om 5 olika typer av fonder:

Aktiefonder

Precis som namnet antyder placerar aktiefonder i aktier. Denna typ av fond är den största kategorin såväl i Sverige som globalt.

Det finns aktiefonder som är inriktade på stora bolag, små bolag, svenska bolag, utvecklingsländer, specifika branscher, tillväxtbolag, o.s.v… Alla dessa faktorer kommer att bestämma fondens risknivå. En aggressiv tillväxtfond kommer t.ex. att vara mera riskfylld än en fond som investerar i stora bolag. Du förstår sammanhanget…

Räntefonder

Räntefonder placerar i olika former av räntepapper. Räntefonder är i regel en säkrare sparform än aktiefonder, trots att de inte är helt riskfria. Precis som med aktiefonder finns det även räntefonder med olika riskprofil. T.ex. en räntefond som investerar i statsobligationer är mycket säkrare än en räntefond som investerar i företagsobligationer, bl.a. eftersom företag även bär en kreditrisk. (risken att de inte kan återbetala lånet)

Vad påverkar värdet på ett räntebärande värdepapper?  En tumregel är att värdet på räntebärande värdepapper sjunker då räntan stiger. Om räntan istället sjunker kommer värdet på räntepappret att stiga.

En annan faktor är risk. Om räntepapprets risk stiger kommer prices att sjunka och visa versa. Detta beror på att investerare inte längre är beredda att betala ett lika högt pris.

Man brukar skilja på olika typer av räntefonder genom att dela in dem i korta- och långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder.

Korta räntefonder:  Dessa fonder investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på under 1 år. Denna typ av räntefond passar kortsiktiga placeringar och kan generellt klassas som den säkraste sparformen efter sparkonto.

Långa räntefonder:  Långa räntefonder placerar i räntebärande värdepapper med en löptid på upp mot 10 år. Räntefonder med längre löptid passar därför längre investeringar, framförallt då räntorna väntas sjunka eller inte röra på sig. Det är därför viktigt att du skapar dig en uppfattning om hur räntorna kommer att utvecklas då du gör valet mellan korta och långa räntefonder. Långa räntefonder ger även i regel en högre avkastning än korta räntefonder eftersom det långsiktiga ränteläget är svårare att förutspå och därför innebär en större risk.

Företagsobligationsfonder:  Dessa fonder placerar i obligationer som givits ut av företag. En företagsobligation kan ses som ett lån av pengar. Företag med en svagare ekonomi får betala en högre ränta, medan stabila företag betalar en lägre ränta. Räntan påverkas därför av två faktorer: 1. Allmänna räntenivån och 2. Bolagets risk.

Man brukar skilja på mera företagsobligationer med olika risknivå genom att kalla de obligationer med högre risk för “High yield-obligationer” och obligationer med lägre risk för “investment grade-obligationer”.

Realräntefonder:  Realräntefonder är en typ av räntefond som är skyddad mot risken i den allmänna prisnivån, d.v.s. inflationen. Man kunde säga att inflation är en värdeminskning av pengar. Dessa fonder ger alltså en avkastning utöver inflationen. Din avkastning är alltså oberoende av inflation. Denna typ av fond kan passa en långsiktig investerare som vill ha en väldigt säker räntefond.

Blandfonder

Blandfonder placerar i en mix av både obligationer och aktier.

Indexfonder

Indexfonder är passivt förvaltade fonder som strävar efter att följa utvecklingen av ett givet index. Läs mer om indexfonder.

Fond-i-fond

Den sista i vår lista över olika typer av fonder är fond-i-fond. Detta är en fond som placerar i fonder.

Testa dina kunskaper i "Typer av fonder"

Vad är det för skillnad mellan en vanlig aktiefond och en indexfond?

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *