olika-sparformer

ISK, Kapitalförsäkring eller vanlig aktiedepå?

Före du öppnar ditt konto lönar det sig att noga överväga vilken kontotyp som passar dig bäst. Det finns tre (3) alternativ.  1. Investeringssparkonto (ISK), 2. Kapitalförsäkring (KF) eller en 3. Vanlig aktiedepå. Det som generellt skiljer ISK och KF mot en vanlig depå är beskattningen.  Med en vanlig aktiedepå får du betala 30% skatt på dina utdelningar och försäljningsvinster.

Sparar du istället i ett ISK eller KF-konto betalar du en schablonskatt vilket gör att dessa konton i de flesta fall är lönsammare ur ett skatteperspektiv. Med ISK och KF behöver du heller inte deklarera. Från kapitalförsäkringen dras skatten automatiskt och för innehavare av ISK kommer de flesta bankerna att räkna schablonintäkten och lämna uppgifterna till skatteverket vilket innebär att schablonintäkten är förtryckt i din deklaration.

Investeringssparkonto (ISK)

 Vad är ett ISK?

Ett investeringsparkonto fungerar som en vanlig depå där du kan förvara dina aktier,  andra värdepapper och kontanter. ISK är en bankprodukt, inte en försäkringsprodukt som kapitalförsäkringen (KF). Normalt sett finns inga avgifter. Det är viktigt att då du väljer ISK ser till att den är helt avgiftsfri. Du skall inte behöva betala någonting för själva strukturen. Ett avgiftsfritt investeringssparkonto kan du öppna hos t.ex. Nordnet eller Avanza.

Vem kan öppna ett ISK konto?

Alla privatpersoner oberoende ålder kan öppna ett investeringssparkonto. Företag kan inte öppna ett ISK. Det går heller inte att samäga ett investeringssparkonto. T.ex. om du och dina vänner startar en liten aktieklubb kan ni inte dela ett och samma konto.

Om du inte har Sverige som skattehemvist, utan är skriven i ett annat land kan det finnas en del komplikationer. För dig lönar det sig att läsa på lite extra.

Skatt?

Du behöver inte själv räkna ut skatten du skall betala utan banken skickar dina uppgifter direkt till skatteverket. Men det är ändå bra att känna till hur skatten räknas.

Ditt investeringssparkonto beskattas utifrån nånting som kallas ditt kontos schablonintäkt som räknas utifrån ditt kontos kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är i stort sett det genomsnittliga värdet på din portfölj under året. Det räknas genom att ta summan av ditt kontos värden vid ingången av varje kvartal + dina totala insättningar under året och dela dessa på fyra. Ur kapitalunderlaget räknas sedan det som kallas schablonintäkt. Schablonintäkten utgår från statslåneräntan den 30 november året innan + ett skattegolv på 0,75%. I år (2016) är schablonintäkten 0,65% + 0,75% = 1,40% av ditt kapitalunderlag. Denna schablonintäkt kommer färdigtryckt i din deklaration varefter den automatiskt beskattas med 30%.  Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Investeringssparkonto är skattemässigt lönsammare än en vanlig depå för majoriteten av alla sparande. En bra tumregel är att ifall du avkastar över statslåneräntan+skattegolvet (1,40%) kommer ISK att var skattemässigt lönsammare än en vanlig depå.

Vad händer om statslåneräntan stiger?

Om statslåneräntan stiger kommer gränsen för att ISK skall löna sig att stiga en aning. Som aktiesparare är du ändå rätt skyddad eftersom inflation i regel avspeglas i priset på dina aktier och andra tillgångar. D.v.s. ifall statslåneräntan stiger till följd av högre inflation, kommer även du som aktieägare att få en avkastning som stiger i takt med inflationen.

Vad kan jag köpa på investeringssparkontot?

De flesta vanliga tillgångar går att äga genom ISK. Men det finns vissa restriktioner, det går bl.a. inte att blanka eller köpa derivat.

Flytt av värdepapper?

Det är fullt möjligt att flytta gamla tillgångar till ett investeringssparkonto. Men observera att detta ses som en försäljning av dina värdepapper och beskattas därmed med reavinstskatt (skenförsäljning).

 

Kapitalförsäkring (KF)

I en kapitalförsäkring äger du inte dina innehav själv. Du äger i stället försäkringen. Detta innebär att du bl.a. inte kan gå på bolagsstämman.  KF har heller inte något insättningsskydd, men lyder däremot under annan lagstiftning.

Vad är en Kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett försäkringskonto som tillåter sparande inom värdepapper. Du kan även förvara kontanter på ett KF konto. Precis som med ISK skall du se till att du inte betalar någon avgift för själva kontot. Etablerade storbanker har historiskt sett tagit ut en avgift, så det är viktigt att kolla upp det innan du öppnar kontot. T.ex. de moderna nätmäklarna Nordnet och Avanza tar inte ut någon avgift för KF kontot.

Vem kan öppna ett KF konto?

Alla privatpersoner och företag. Vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring, även ett företag eller en organisation. Det innebär att du kan välja vem som skall äga försäkringen ifall du skulle gå bort. Vid dödsfall säljs hela depån av, och 101% betalas ut till förmånstagaren inom 10 dagar.

Skatt?

Liksom med ISK kontot betalar du med KF kontot en schablonskatt. Sättet att räkna skatten skiljer sig en aning mellan ISK och KF, men slutsumman blir så gott densamma så vi tänker inte krångla till det här.

 

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *