Välkommen till investeringsbloggen. Här lär vi dig allt du behöver veta för att bygga ett så smart sparande som möjligt. För att göra det enkelt för dig så har vi delat upp informationen i olika avsnitt. Nybörjarguiden är en guide för dig som inte ännu är bekant med aktiehandel. För den lite mer erfarne har vi även en investeringsguide. FAQ svarar på de vanligaste frågorna kring aktiehandel, samt de frågor ni skickat oss.  I “Ordlistan” kan du slå upp vanliga aktie relaterade ord för en enkel förklaring.

Investeringsbloggen

Välkommen till investeringsbloggen. Här lär vi dig allt du behöver veta för att bygga ett så smart sparande som möjligt. För att göra det enkelt för dig så har vi delat upp informationen i olika avsnitt. Nybörjarguiden är en guide för dig som inte ännu är bekant med aktiehandel. För den lite mer erfarne har vi även en investeringsguide. FAQ svarar på de vanligaste frågorna kring aktiehandel, samt de frågor ni skickat oss.  I “Ordlistan” kan du slå upp vanliga aktie relaterade ord för en enkel förklaring.

16 böcker för ditt finansbibliotek

Många har efterfrågat lästips. Så vi har nu sammanställt 16 toppen böcker för ditt finansbibliotek. I biblioteket har vi listat såväl böcker som passar nybörjaren som den mer erfarne investeraren. Vi har även grävt fram några klassiker samt böcker för den som är intresserad av finansbranschen och teknisk analys. Bland böcker finner du såväl våra…

Läs inlägget.

Investera – En guide i kompakt format

Varför investera? Att spara och investera är det absolut bästa sättet att uppnå ekonomisk trygghet eller rent av bli ekonomiskt oberoende en vacker dag. Det här inlägget kommer att lära dig grunderna då det kommer till investeringar och hjälper dig ta de första stegen på en otroligt givande resa.

Läs inlägget.

Aktieindex – Lista

Aktieindex är någonting du som sparare kommer att stöta på överallt. I det här inlägget har vi listat några av de vanligaste indexen.

Läs inlägget.

Olika typer av fonder

Det finns flera olika typer av fonder. Man brukar dela in fonder i olika kategorier beroende på i vad fonden investerar i. I huvudsak talar man om 5 olika typer.

Läs inlägget.

Dolda indexfonder

Dolda indexfonder, aka ‘indexkramare’, är fonder som utgör sig för att vara aktiv (OCH tar betalt därefter), men i själva verket snarare liknar passiva indexfonder.

Läs inlägget.

Vad är Indexfonder?

Vad är Indexfonder? – Indexfonder är en typ av fond som har som mål att följa utvecklingen för ett utvalt index. De är alltså passivt förvaltade fonder.

Läs inlägget.

Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en portfölj bestående av olika värdepapper, t.ex. aktier. Då du köper en fond blir du andelsägare i fonden.

Läs inlägget.

Vad är aktier?

Vad är aktier egentligen? En aktie är en andel av ett företag. Det innebär att då du köper en aktie blir du delägare i bolaget vars aktie du köper. Och varför vill man då köpa aktier i ett företag? Jo, för att vi tror och hoppas att företaget vars aktie vi köper skall leverera vinster…

Läs inlägget.

Utdelning, Dividend

Då du äger aktier i ett bolag är du delägare i bolaget och har således rätt till nuvarande och framtida vinster, vilket fås i form av bl.a. utdelning. Den utdelning du får som aktieägare kallas även dividend. Du har säkert också hört uttrycket “Direktavkastning”. Direktavkastning är dividendens storlek i förhållande till aktiens pris. Bilden ovan…

Läs inlägget.

Volatilitet

Volatilitet är ett statistiskt mått som mäter hur mycket värdet på en aktie (eller portfölj) fluktuerat över en viss tidsperiod.

Läs inlägget.

P/E tal

P/E-tal hör till de äldsta och mest använda nyckeltalen. Förkortningen P/E står för Price/Earnings. (Pris/Vinst) Nyckeltalet visar alltså aktiens pris delat på vinsten per aktie. Trots att nyckeltaltalet är väldigt enkelt ur ett matematiskt perspektiv kan det ofta vara rätt svårt att tolka. I vissa situationer kan talet vara väldigt informativt medan det ibland är…

Läs inlägget.

SPREAD

Ordet “spread” är förmodligen ett ord du har stött på då du läst om- eller köpt aktier. En akties spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Det är alltså skillnaden mellan det lägsta priset någon är beredd att sälja för och det högsta priset någon är villig att köpa för.  Man säger att aktiens spread…

Läs inlägget.

Vad är BETA?

Vad är ett beta egentligen? Beta är ett tal som beskriver förhållandet mellan en investerings avkastning och marknadens avkastning som helhet.

Läs inlägget.

PEG-tal

“PEG” är en förkortning av Price/Earnings/Growth. Det är alltså bolagets P/E-tal delat på vinsttillväxten för en specifik tidsperiod. PEG-talet används alltså för att analysera värderingen av ett bolag. Till skillnad från P/E-talet tas också vinsttillväxten i beaktande, vilket av många anses ge viktiga insikter i hur rättmätig värderingen av bolaget är.

Läs inlägget.

ISK, Kapitalförsäkring eller vanlig aktiedepå?

Före du öppnar ditt konto lönar det sig att noga överväga vilken kontotyp som passar dig bäst. Det finns tre (3) alternativ.  1. Investeringssparkonto (ISK), 2. Kapitalförsäkring (KF) eller en 3. Vanlig aktiedepå. Det som generellt skiljer ISK och KF mot en vanlig depå är beskattningen.  Med en vanlig aktiedepå får du betala 30% skatt…

Läs inlägget.

Är aktier alltid bäst?

På frågan om aktier alltid är bäst är nog det generella svaret “Ja”. Men det finns många “men”. Om vi ser till ett långsiktigt sparande kommer aktier över tid att vara den överlägsna sparformen. (Med lånsiktigt sparande avser vi en tidshorizont på över 10 år. * Så över tid är aktier det bästa sparalternativet, men…

Läs inlägget.

Välja bank – Vilken bank är bäst?

För att börja spara i aktier måste du först öppna en depå hos en bank. Men hur skall man veta vilken bank som passar en bäst? Det finns flera viktiga aspekter man bör tänka på när man väljer bank: Den kanske absolut viktigaste är hur avgifterna skiljer sig mellan bankerna. Även mindre avgiftsskillnader kan utgöra…

Läs inlägget.

Ränta på ränta – Avkastning har betydelse

Först ett exempel på vad ränta på ränta har för betydelse för din portföljs utveckling över tid. För exemplets skull utgår vi från att du idag är 20 år gammal och tänker spara tills du är 65 år.  Hur kommer värdet på din portfölj att skilja sig ifall du får en årlig avkastning på 2,5,…

Läs inlägget.

Vad är en aktie? Och var kan jag köpa aktier?

En aktie är en andel av ett företag. Det innebär att då du köper en aktie blir du delägare i bolaget vars aktie du köper. Och varför vill man då köpa en andel i ett företag? Jo, för att vi tror och hoppas att företaget vars aktie vi köper skall leverera vinster tillbaka till oss…

Läs inlägget.

Aktietips – Grunderna till ett framgångsrikt sparande

I det här inlägget kommer vi att presentera sex enkla aktietips som gör dig mera framgångsrik i ditt sparande. 1. Tänk långsiktigt Den första regeln är att tänka långsiktigt. Med ett långsiktigt sparande kommer du att kunna ta större risker och investera en större proportion i aktier eftersom du inte behöver ta hänsyn till kortsiktiga svängningar på…

Läs inlägget.

Investera i aktier tips

Denna sammanfattande del är en ypperlig repetition av det viktigaste du skall ta med dig ur denna guide. Vi rekommenderar starkt att du lägger in ett bokmärke i din webb-läsare så att du kan komma tillbaka till detta inlägg för att repetera dessa verkligt viktiga punkter du bör tänka på då du köper aktier eller gör ändringar i din portfölj.

Läs inlägget.

Kapitalförsäkring – KF

I en kapitalförsäkring äger du inte dina innehav själv. Du äger i stället försäkringen. Detta innebär att du bl.a. inte kan gå på bolagsstämman.  En kapitalförsäkring har heller inte något insättningsskydd, men lyder däremot under annan lagstiftning. Vad är en kapitalförsäkring? En kapitalförsäkring är ett försäkringskonto som tillåter sparande inom värdepapper. Du kan även förvara…

Läs inlägget.

Investeringssparkonto – ISK

Investeringssparkonto (ISK) är en kontotyp som passar de aldra flesta investerare. Men före du öppnar ett konto, lönar det sig att noga överväga vilken kontotyp som passar dig bäst. Det finns tre (3) alternativ.  Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring (KF) eller en vanlig aktiedepå. Det som generellt skiljer investeringssparkonto och KF mot en vanlig depå är beskattningen….

Läs inlägget.

Investeringsstrategier – Vem har rätt?

Nätet kryllar av olika teorier om vilken strategi som ger det bästa resultatet då det kommer till att spara i aktier. Men hur vet man vem som har rätt? I detta inlägg kommer du att lära dig hur du skall tänka kring olika strategier och teorier du stöter på. Läs mer om investeringsstrategier.

Läs inlägget.

Aktieportfölj för nybörjare

Vad innebär begreppet portfölj egentligen? Vad är diversifiering? Och vad kan du göra för att minska risken i ditt sparande utan att ge upp någon avkastning?
Allt detta och lite till i detta avsnitt om ”Aktieportfölj och Diversifiering”.

Läs inlägget.

Tillgångar

Det finns många olika typer av tillgångar du bör känna till. De två vanligaste tillgångarna är aktier och obligationer, vilka vi kommer att presentera närmare i denna del. Du kommer också att lära dig vad en fond är, samt grunderna i vad du bör tänka på när du köper fonder. Läs mer om tillgångar.

Läs inlägget.

Privatekonomi – lär känna dig själv och dina mål

I denna del kommer vi att diskutera privatekonomi och du kommer förhoppningsvis att lära dig någonting om vilken typ av sparare du är och vad du kan göra för att bryta vissa mönster. Vi kommer också att diskutera tidshorisont och hur ditt sparande ändras beroende på hur länge och för vad du planerar spara. Läs mera i inlägget om privatekonomi

Läs inlägget.

Effekten av ränta på ränta och långsiktighet

Efter att du läst denna del kommer du att förstå begreppet ”ränta på ränta” och den fantastiska inverkan denna effekt kommer att ha på ditt sparande över tid. Konceptet kommer att belysas med exempel och vi kommer också att lära dig en behänding matematisk genväg för att uppskatta värdeökning över tid. Läs mer om ränta på ränta.

Läs inlägget.

Hur köper man aktier – En introduktion

Drömmer du om ekonomisk trygghet eller rent av att bli ekonomiskt oberoende? Denna första del i Nybörjarguiden kommer för dig att vara ditt första steg på en otroligt rolig och givande resa. Läs mera om att köra aktier.

Läs inlägget.

Utdelning – Vem bestämmer utdelningens storlek?

Det är bolagets styrelse som sätter fram ett förlslag för om och hur hög en eventuell utdelning blir. Sen är det upp till årsstämman att fatta beslutet. Utdelningen bestäms ofta utifrån en policy som t.ex. kan vara ett procentuellt intervall där bolagsstyrelsen säger att bolag har för avsikt att dela ut 30-50% av årets vinst….

Läs inlägget.

Fond – Investera i fonder

Vi kan likna en fond med en färdig värdepappersportfölj. Då vi köper fondandelar köper vi en andel av den portföljen. Som fondandelsägare kommer vi att äga rätten till det resultat som fonden uppvisar, men själva portföljen förvaltas av fondbolaget. För besväret kommer fondbolaget att ta ut en årlig  förvaltningsavgift. Det kan också finnas en köp-…

Läs inlägget.

Avanza Mini – Välja courtageklass och investeringssparkonto

Avanza Mini är en courtageklass hos nätmäklaren Avanza som möjliggör förmånlig handel av mindre poster aktier på den svenska marknaden. Ypperligt för den svenska småspararen! Till Avanza Avanza mini courtage Med Avanza mini är Avanza ‘s förmånligaste depåtyp om du handlar för mellan 1 kr och 15600 kr per affär. Minimicourtaget är 1 kr. Detta gäller…

Läs inlägget.