Fonder - val av fonder

Fond – Investera i fonder

Vi kan likna en fond med en färdig värdepappersportfölj. Då vi köper fondandelar köper vi en andel av den portföljen. Som fondandelsägare kommer vi att äga rätten till det resultat som fonden uppvisar, men själva portföljen förvaltas av fondbolaget. För besväret kommer fondbolaget att ta ut en årlig  förvaltningsavgift. Det kan också finnas en köp- och säljavgift samt en prestationsavgift som fondbolaget tar ut ifall fonden presterar bättre än ett visst jämförelsemått.

Då du köper en fond slipper du besväret att själv sitta och välja ut vilka aktier och andra tillgångar du vill köpa till din förvaltning. Baksidan är förståss som med allt annat då vi vill att någon annan sköter jobbet åt oss. Vi måste betala för det.

Fonder betalar ingen utdelning utan den utdelning fonden får återinvesteras så att du som ägare istället får avnjuta den i form av andelarnas värdeökning.

 

Fördelar med fonder:

(+) Du sprider risken automatiskt eftersom du blir andelsägare i en redan väl konstruerad portfölj.

(+)Om du bara är ute efter att sätta pengarna i arbete utan att egentligen själv lägga ner så mycket tid på ditt sparande kan fonder vara något för dig eftersom fondbolaget och fondförvaltaren sköter placeringar i ditt ställe.

(+) Fondens risk bedöms oftast på en skala från 1-7, vilket gör det lätt för dig som placerare att hitta en fond med en risknivå som passar dig.

(+) Du kan ofta köpa fonder courtagefritt, vilket minskar dina transaktionskostnader.

 

Nackdelar med fonder:

(-) Avgifterna. Den årliga förvaltningsavgiften är i allmänhet mellan 0,2-1,6%, vilket är ett ganska stort intervall.  Det är inte alltid så lätt att hitta bra fonder som ger en avkastning som är i proportion till de avgifter du betalar. Historiskt sätt har det visat sig att aktivt förvaltade fonder sällan lyckas slå sitt jämförelseindex då man drar av de årliga förvaltningsavgifterna.

(-) Du förlorar friheten att bestämma över i vilka bolag du vill investera, eller kanske snarare i vilka bolag du inte vill investera i, av t.ex. etiska skäl.

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *