effekten av ränta på ränta

Effekten av ränta på ränta och långsiktighet

Albert Einstein kallade ränta på ränta “den största matematiska upptäckten någonsin“. Vi brukar själva ibland lite skämtsamt kalla det världens åttonde underverk.

Redan en liten investering kan växa förvånansvärt mycket över några decennier tack vare den fantastiska ränta på ränta effekten. Många småsparare går miste om stora delar av denna effekt då de börjar spara för sent i sin karriär eller inte har en tillräckligt lång investeringshorisont.

Låt oss illustrera effekten av ränta på ränta och tid med hjälp av ett exempel:

Föreställ dig Jenny och Per som har följande saker gemensamt:

  • Båda börjar jobba då de är 23.
  • Båda har en månadslön på 35 000 SEK. (För exemplets skull är lönen efter skatt och hålls konstant över hela deras karriär)
  • Båda går i pension vid 65 år.
  • Båda prioriterar sparande högt och lyckas spara 10% av sin inkomst.
  • Båda erhåller en genomsnittlig årlig avkastning på 8%

Låt oss säga att Jenny börjar spara direkt fr.o.m. första lönen då hon är 23 år. Per däremot börjar inte spara förrän 10 år senare eftersom han anser att pensionsåldern är så långt borta att det inte är något man behöver tänka på då man är ung.

Jennys portfölj kommer att ha vuxit till ett värde på ca 13 800 000 kr medan Pers portfölj bara är värd  6 088 000 kr. Här ser vi igen den exponentiella effekten ränta på ränta har på ditt sparande. Jennys portfölj är över dubbelt så stor bara genom att förlänga sparhorisonten 10 år.

Ränta på ränta är något de flesta intuitivt förstår, men ibland kan den exponentiella effekten över tid vara svår att uppskatta utan att ta fram kalkylatorn. 72-regeln är en behändig matematisk genväg som illustrerar kraften av exponentiell tillväxt över tid.

72–regeln:

För att uppskatta antalet år det tar för en investering att dubbla sitt värde dividerar man 72 med den genomsnittliga årliga avkastningen.  Så om den årliga avkastning är 10% kommer din portfölj att dubbla sitt värde på ca 7 år.  

Det verkligen intressanta är vad ränta på ränta gör med din investering då tidshorisonten förlängs över dessa 7 år.

  • En investering som dubblas varje 7 år kommer att fyrdubblas på ca 14 år. (2×2=4)
  • På 21 år kommer den att ca 8-dubblas. (2x2x2=8)
  • På 28 år ca 16-dubblas investeringen. (2x2x2x2=16)
  • På 35 år kommer investeringen att ca 32-dubblas. (2x2x2x2x2=32)
  • slutligen på 42 år kommer den att växa ca 64 gånger (2x2x2x2x2x2=64)

(72-regeln är endast riktgivande. I grafen nedan kan du se en mer exakt värdeutveckling med en årlig avkastning på 10%)

ranta pa ranta

Det här är varför också små investeringar kan växa sig till en stor förmögenhet om man bara har tid och tålamod.

Tillbaka till aktieskolan för nybörjare | Nästa avsnitt

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *