Swedbank Premium

Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 59 kr , och det högsta courtaget är 0,03% på investerat belopp. Om 0,03% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

Depå-Premium är för dig som gör över 100 affärer per år. Depåavgiften på 5 000 kr/ halvår avräcknas mot betalat courtage.

Till Swedbank