Ålandsbanken Svenska aktier – Under 500.000 kr

Med detta paket är det förmånligt att investera mellan 1 och uppåt. Det lägsta courtaget du kan betala är 200 kr , och det högsta courtaget är 0,45% på investerat belopp. Om 0,45% av investeringssumman är större än minimicourtaget är det avgiften du betalar.

För en depå hos ålandsbanken betalar du en årsavgift på 5000 kr avräknat mot betalat courtage.

Till Ålandsbanken