bra information för en aktieportfölj för nybörjare

Aktieportfölj för nybörjare

I denna del av nybörjarguiden beskriver vi vad en aktieportfölj faktiskt är, och varför diversifiering är viktigt. Det är viktigt att ta dessa lärdomar i beaktande då man bygger en aktieportfölj för nybörjare. 

Det är bra att ha klart för dig hur olika tillgångar skiljer sig åt, men kanske ännu viktigare är att förstå hur de fungerar då man kombinerar dem i en portfölj.

En portfölj är en kombination av flera olika tillgångar som tillsammans sätter ramarna för investerarens mål. När vi pratar om portfölj menar vi alltså alla de tillgångar du äger. En portfölj kan lätt förstås genom att liknas med ett tårtdiagram där varje tårtbit illustrerar en tillgång du äger och där alla dina tillgångar tillsammans gör upp hela tårtan.

Diversifiering av din aktieportfölj

Diversifiering innebär att du kombinerar olika aktier och andra typer av tillgångar. Genom att skapa en väldiversifierad aktieportfölj kan sänka risken utan att sänka din förväntade avkastning. I en aktieportfölj för nybörjare är det viktigt att förstå hur risken och avkastningen faktiskt hänger – och inte hänger – ihop. 

Alla har vi hört uttrycket “lägg inte alla ägg i samma korg”. Tanken är att du inte skall förlora alla dina ägg ifall du tappar en av korgarna. När det kommer till en “aktiekorg” (portfölj) är äggen dina pengar och de olika korgarna är tillgångar t.ex. aktier. Läxan är alltså att inte satsa alla pengar på ett, eller ett fåtal bolag, utan istället sprida dina innehav för att sänka risken. Det är ju fortfarande samma ägg, men med en lägre risk.

Din förväntade avkastning och risk kommer att avgöras av kombinationen av de olika tillgångsslagen du har i portföljen.

Aktieportfölj för nybörjare – de vanligaste riskerna och misstagen

De vanligaste typerna av risk är

  1. Företagsspecifik risk: dvs risk som hänför sig till bolaget som sådant
  2. Branschspecifik risk: risker som finns för olika branscher som helhet
  3. Landspecifik risk: risk som tillkommer på grund av landet bolaget är verksamt i
  4. Generell marknadsrisk: risken för en händelse som påverkar samtliga investeringar

 

Det är därför möjligt att sänka din egen risk genom att investera i flera företag, i olika branscher och i olika länder.

Det lättaste sättet att skapa en väldiversifierad portfölj är att investera direkt i fonder, eftersom det i princip är ett sätt att köpa en andel av en färdig, väldiversifierad portfölj.

Investera regelbundet

Den som köper regelbundet istället för en all-in strategi, kommer succesivt att köpa tillgångarna till genomsnittligt ganska bra kurser. Genom att köpa med jämna mellanrum (t.ex. i månadsintervaller) kommer du att undvika risken att satsa alla pengar på toppen. Samtidigt kommer du inte att ha möjlighet att investera allting på botten. Men att lyckas tajma botten är mycket svårt och det har visat sig att sällan ens proffsen klarar av det.  

Om du bestämmer dig för att spara en fast summa pengar i månaden kommer du också automatiskt att köpa fler aktier då priset är tillfälligt lågt än när det är högt, vilket i sin tur leder till relativt bra snittpriser på dina investeringar.

Att sprida sina inköp regelbundet över tid har historiskt sett visat sig vara en mycket bra strategi

Aktieportfölj – Olika strategier

Det finns flera olika typer av investeringsstrategier och man kunde t.o.m. säga att alla investerare har en egen unik strategi.

Det är vanligt att man skiljer på en offensiv och en defensiv investeringsstrategi. Ytterligare brukar man prata om en aktiv– eller passiv strategi.

En offensiv strategi betyder att investeraren är beredd att bära en högre risk för att uppnå en högre förväntad avkastning. En offensiv investerare har därför en större andel aktier i portföljen och har oftast också en längre sparhorisont än den defensiva investeraren.

En defensiv strategi går ut på att man snarare försöker skydda sina pengar mot inflation och eventuella nedgångar genom att ta en lägre risk. En defensiv investerares portfölj består vanligtvis av säkrare ränteplaceringar, så som statsobligationer och räntekonton.

Aktiv vs. Passiv investeringsstrategi.

En aktiv investeringsstrategi kännetecknas av att investeraren aktivt försöker handplocka aktier och andra tillgångar i hoppet om att den extra mödan skall ge en högre avkastning än marknaden som helhet.  

En passiv investeringsstrategi går ut på att köpa fonder och ETF ‘er som följer någon viss marknad (index). En passiv investeringsstrategi passar i princip alla, men framför allt de som inte har intresse för- eller tiden att lägga ner på analys av olika bolag. En utmärkt aktieportfölj för nybörjare består därför av passivt förvaltade indexfonder eller ETF’er.

Index-fonder och ETF ‘er kännetecknas också av låga förvaltningsavgifter vilket gör dem till ett av de billigaste sätten att bygga en väldiversifierad portfölj.

 Många studier har också pekat på att största delen av aktiva investerare och aktivt förvaltade fonder inte i längden slår marknaden som helhet. Eftersom de aktivt förvaltade fonderna, och en aktivt förvaltat aktieportfölj kännetecknas av betydligt högre förvaltningsavgift kommer därför en passiv strategi i allmänhet att vara den allra bästa för privata investerare. Det är också den lättaste att sätta upp och kräver bara några timmars arbete per år för att upprätthålla, vilket ytterligare gör den attraktiv för många typer av investerare. 

Tillbaka till aktieskolan för nybörjare | Nästa kapitel

Vi du lära dig mer om Aktier & Investering?

Här listar vi våra personliga favoriter och bra böcker om aktier för nybörjare.

Kolla in böckerna nu


Få en gratis e-bok!

Lär dig att investera idag, med nybörjarguiden
- En aktieskola för nybörjare
✓ 9 Enkla steg
Ladda hem den genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Lämna en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *